ÖVER 35 ÅRS BRANSCHERFARENHET  I GÄVLEBORGS LÄN   |  J.J TAK & BYGG AB  |  072-300 49 41  |  jjtakbyggab@gmail.com

TOTALENTREPRENAD FÖR TAK OCH TAKBYTEN, VINDISOLERING, SNICKERIER OCH SANERING.

TAKBYTE I SANDVIKEN, GÄVLE, HUDIKSVALL, BOLLNÄS & SÖDERHAMN MED OMNEJD

HUR KAN VI HJÄLPA ER?

 • Plåtarbeten
 • Takrenovering
 • Takomläggning, byte av tak
 • Taksäkerhetsdetaljer (takbryggor, takfallsstege, tillträdesstege, snörasskydd)
 • Takskottning 
 • Takbesiktning
 • Takmålning 
 • Tätskiktsarbeten
 • Tegeltak
 • Skorstensplåt
 • Vattenavrinning (hängrännor, stuprör)
 • Kupor
 • Fönsterbleck
 • Plåtdetaljer 
 • Underhåll
 • Snickerier & Byggnationer
 • Rotarbeten

Det säkra och kompletta taket!
Som fastighetsägare ansvarar du för taksäkerheten. Man ska kunna bestiga och ta sig upp på ett säkert sätt, ta sig runt på taket och arbeta på ett säkert sätt.
Se också till att skapa en säker miljö under vinterhalvåret genom att förhindra att snö och is rasar ner. J.J Tak & Bygg erbjudet ett väl testat heltäckande säkerhetssystem för tak av alla typer. Du som fastighetsägare kan känna dig säker att det inte förekommer t.ex. snöras och arbeten som ska utföras på taket blir hållbart.

J.J TAK & BYGG AB miljöpolicy

För att säkerställa den höga kvalitén som kännetecknar våra arbeten jobbar vi ständigt på att förbättra miljöriktiga byggmiljöer i vår verksamhet. Rutinmässiga och löpande kontroller med våra aktiva miljöarbeten där vi söker, identifierar och utvärderar eventuella miljörisker med snabba och hållbara åtgärder. 

KOSTNADSFRIA HEMBESÖK OCH KONTROLLER:


Vi erbjuder kostnadsfria hembesök där vi  utför kontroller av takskick och lämnar offert på de eventuella åtgärder som kan krävas. Vi ser till att anpassa materialval för bästa takfunktion. Materialval för estetiskt och vackert resultat utifrån våra kunders önskemål. Hembesöken är helt utan köpkrav.

PÅLITLIGA MATERIALVAL
Under pannorna ligger läkten som pannorna vilar på. Läkten gör att luft kan cirkulera under pannorna och fukt kan släppas ut. Och det är i läkten man fäster pannorna med clips, skruv eller spik. Hur detta görs beror på vilken panna som används och hur utsatt taket är för hårda vindar.

UNDERLAGSTAK
Läkten ligger på ett underlagstak som kan bestå av trä, sk råspont, eller modernare material. Underlagstakets uppgift är att vara vattenavledande i den meningen att eventuellt vatten som kan tränga in under pannorna vid hårda väderförhållanden kan rinna av taket utan att tränga in i konstruktionen. Det finns idag två olika principer för hur underlagstak kan utföras. Traditionellt med råspont täckt med takpapp vilket ger ett så kallat diffusiontätt tak, dvs taket är tätt också inifrån och ut. Eller modernt med ett diffusionsöppet underlagstak i form av en duk som kan läggas på råsponten eller direkt på takstolarna. Det ger ett tak som kan släppa ut fukt från insidan och minimera risken för fuktskador.

SPECIALPANNOR
För att taket skall bli tätt och se bra ut finns specialpannor för olika ”kantdelar” av taket. T ex: nockpannor, grennockar och gavelpannor. För att öka hållbarheten vid ränndalar och valmnockar där man behöver kapa pannor rekommenderar vi att man använder halvpannor. Därutöver finns olika specialpannor som gör takläggningen enklare, som t.ex. T-nockar och valmbörjan.

TAKSÄKERHET
Det är ditt tak, och med det följer ett visst ansvar. Du ansvarar för säkerheten för de som ger sig upp på taket för att arbeta. Som t.ex. sotare, antennmontörer och snöskottare. Detta gäller också om man befinner sig på marken nedanför taket och riskerar att skadas av nedfallande snö och is. Enligt lagen skall det därför finnas taksäkerhetsprodukter på ett tak. Omfattning och krav på utformning regleras i nationella föreskrifter. Det kan gälla taksteg, stegsäkringar, gångbryggor, plattformar, livlinefästen och snörasskydd mm.

PLÅTVERKSTAD
Med egen tillverkning och verkstad kan vi alltid garantera er som kund säkerheten att aldrig behöva vänta på leverans och montering av tillhörande plåtbeslag.

BETONGPANNOR

Betong är ett naturligt, starkt och lätthanterligt material, inte minst på tak. Betongpannor har hög precision, och är lätta att lägga. De finns i många färger och ytbehandlingar vilket gör det enkelt att hitta rätt takpanna för ditt hus.

Det finns många fördelar med betongpannor på tak. För det första är livslängden lång. Om underlagstaket och övrigt underarbete görs noggrant – och du håller koll på underlagstak och läkt – har du ett tak som håller i årtionden framöver. Dessutom är betongtak förhållandevis billiga. Med dagens snygga ytskikt får du ett estetiskt tilltalande tak till bra pris.

PLÅTTAK

Vi lägger tak med Plannja Trend 475 som är ett plåttak utan synliga skruvar.

Plannja Trend 475 ger ditt hus ett extra lyft. Genom att den ena plåtsidan klickas fast och den andra sidan fästs med en skruv som döljs av nästa plåt blir det inga synliga skruvar. Plannja Trend har en klickfals som är hög till formen. Detta förhöjer takets linjespel samtidigt som funktionaliteten är bättre och gör taket lättare att montera.

För att ge extra lång hållbarhet har Plannja Trend en skyddande beläggning av Plannja Hard Coat 50. Plannja Trend finns även med miljöbeläggning Plannja GreenCoat BT samt med Aluzink.

Plannja Trend finns i tre olika varianter där typ D med omvik är den variant Plannja rekommenderar för montage tillsammans med Plannja designade takfot.

TAKTEGEL

Taktegel är ett rent naturmaterial som bara blir vackrare med åren. För många är tegeltak det enda valet. Det ger ett klassiskt utseende och efter några år, när vädret har börjat patinera pannorna , är det riktiga teglet kanske det snyggaste tak du kan ha.Ett falsat taktegel är lätt att lägga och ligger säkert, och tack vare att tegel är ett förhållandevis lätt material är arbetet inte speciellt tungt. Det ofalsade takteglet, till exempel Vittinge, ger å andra sidan taket ett mer klassiskt och levande intryck.Lertegel har dessutom lång livslängd. Det är inte ovanligt att taket kan ligga i över 40 år utan problem. Så gör du en investering i ett tegeltak – och gör ett noggrant underarbete – kan du njuta av att ha ett tak som håller lång tid framöver.rad olika färger – allt från svart till klassisk tegelkänsla.

PAPPTAK


Modern takpapp använder olika typer av impregneringsmetoder. Dessa skiljer sig på ett mycket betydande sätt från det klassiska  – det använder sig inte längre av en grund av papp eller annat cellulosabaserat material. Det handlar egentlig inte längre om takpapp. Grunden består numera av någon form av polyestermaterial. Impregneringsmetoden varierar också men tjära är numera ovanligt och ofta handlar det om asfaltsbaserade material.

FÖRDELARNA MED PAPPTAK:
Papptak har många fördelar, inte minst det mycket konkurrenskraftiga priset.

Den stora fördelen med takpapp är att det kan läggas på tak med mycket låg lutning – till och med i vissa fall tak som är helt platta. Både tegel- och betongpannor kräver ganska mycket lutning för att kunna läggas och även om plåt och shingel kräver mindre lutning (beroende på typ av plåttak) så är det alltså takpapp som kräver minst. Det kan vara så att på vissa taktyper så är takpapp det enda alternativet som fungerar.