ÖVER 35 ÅRS BRANSCHERFARENHET  I GÄVLEBORGS LÄN   |  J.J TAK & BYGG AB  |  072-300 49 41  |  jjtakbyggab@gmail.com

TAK & SÄKERHET I SANDVIKEN, GÄVLE, HUDIKSVALL, BOLLNÄS & SÖDERHAMN MED OMNEJD

TOTALENTREPRENAD FÖR TAK OCH TAKBYTEN, VINDISOLERING, SNICKERIER OCH SANERING.

TAKSÄKERHET

LIVLINEFÄSTEN/SÄKERHETSKROKAR
BÄRLÄKTSTEG
TAKSTEGAR
SKYDDSRÄCKEN
SNÖRASSKYDD
GLIDSKYDD
TAKBRYGGOR
NOCKRÄCKEN

SÄKERHETSPRODUKTER

LIVLINEFÄSTEN/SÄKERHETSKROKAR

För att den som befiner sig på taket ska vara säker är det viktigt att livlinefästet sitter fast ordentligt och utan problem klarar av att hålla upp personens kroppsvikt vid eventuellt fall.


BÄRLÄKTSTEG
Bärläktsteg används och behövs till lägre byggnader då det finns krav på att man ska kunna ta sig upp till skorstenen på ett säkert sätt. Bör kompletteras med livlinefäste.
Finns även som villapaket.


TAKSTEGAR
Takstege används och behövs till högre byggnader (fasadhöjd över 4 meter) eller byggnader med branta tak då det finns krav på att man ska kunna ta sig upp till skorstenen på ett säkert sätt. 

SKYDDSRÄCKEN

Det finns krav på att det ska vara säkert att ta sig upp på taket. Därför måste det finnas ett godkänt skyddsräcke vid exempelvis takluckan.


SNÖRASSKYDD
Snörasskydd hindrar snön från att falla ner över de ställen där människor rör sig, som entréer, gångvägar osv. Vid mycket snö kan det bli tungt, därför är det viktigt att välja ett snörasskydd av högsta kvalitét. Trots snörasskydd bör man alltid avlägsna stora snömängder från taket.
Finns även som 1, 2 m villapaket.


GLIDSKYDD
Glidskydd för väggstege används för att säkra att stegen står stadigt när man går upp på taket. Detta är ett krav från sotarna om man inte har en taklucka.


TAKBRYGGOR
Gång-/Takbryggor krävs där man behöver förflytta sig i sidled, t.ex. mellan stege och skorsten. Finns även som 1, 2 m villapaket.


NOCKRÄCKEN
Ett nockräcke har samma funktion som ett livlinefäste. Tack vare nockräcket kan man ha en kortare livlina när man jobbar på taket, vilket är bra vid exempelvis snöskottning.

KONTAKTA J.J TAK & BYGG AB